Şartlar

 

  kimlazim.com'a hoşgeldiniz !                                         

 

Hizmetlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. 

 

www.kimlazim.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

www.kimlazim.com internet sitesini  ziyaret ederek, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen

anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve sitede bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız

ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, sitede belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi 

kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız siteyi kullanmamalısınız.

 

Hizmetlerimiz çok çeşitli olduğundan bazen ek şart gereksinimleri  uygulanabilir. Ek şartlar ilgili Hizmetlerle

birlikte sağlanır, ilgili hizmetlerin kullanımıyla birlikte sözleşmenin parçası haline gelir.Hizmetlerimizi kullanabilmeniz

şartlarımızı kabul etmenize bağlıdır. Lütfen şartları dikkatlice okuyun.Hizmetler kapsamında size sunmakta olduğumuz

tüm kurallara uymalısınız.

Hizmetlerimizi kötüye kullanmayın ve kulandırtmayınız. Örneğin, Hizmetlerimize  sağladığımız arayüz ve talimatların

dışında başka bir yöntemle erişmeye çalışmayın. Yürürlükteki  yasalar ve düzenlemeler dahil olmak üzere

Hizmetlerimizi yalnızca yasaların izin verdiği şekilde kullanabilirsiniz. Şartlarımıza veya politikalarımıza uymamanız

ya da Hizmetlerimizi kötüye kullandığınız şüphesi ile araştırma başlatmamız halinde, size Hizmet sunmayı askıya

alabilir veya durdurabiliriz.

 

"kimlazim" işbu “Kullanım Koşulları”nı, sitede yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda

veya bildirimde bulunmadan istediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak sitede

yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz

olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı

ve "kimlazim" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu "

Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; siteyi kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi

mümkün kılınmıştır.

 

SİTE”: www.kimlazim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “kimlazim”ın

“Hizmet”lerini sunduğu internet sitesini ifade eder.

Kullanıcı”: “SİTE”ye erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Kimlazim’ın gizlilik politikaları, Hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımızı ve gizliliğinizi

nasıl koruduğumuzu açıklar. Hizmetlerimizi kullanarak, kimlazim’ın bu verileri gizlilik politikasına uygun

şekilde kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz.

Telif Hakkı Yasaları kapsamında belirlenen süreç uyarınca, bize bildirdiğiniz telif hakkı iddialarını yanıtlar ve

ihlalleri tekrarlayanların hesaplarını feshederiz.

Telif hakkı sahiplerinin fikri mülkiyetlerini çevrimiçi ortamda yönetebilmelerine yardımcı olacak bilgileri sağlarız.

Telif haklarınızın ihlal edildiğini düşünür ve bize bu konuda bildirimde bulunmak isterseniz, bildirimleri nasıl

göndereceğiniz ve kimlazim’ın bildirim yanıtlama politikası hakkında daha fazla bilgiyi Yardım kısmında bulabilirsiniz.

Hizmetlerimiz içerik yüklemenize, iletmenize, depolamanıza, göndermenize veya almanıza izin verir. Söz konusu

içerikte sahip olduğunuz tüm fikri mülkiyet haklarını aynı şekilde korursunuz. Kısacası, sizin olan sizin kalır, sizin

olan size aittir.

Hizmetlerimize içerik yüklediğinizde, ilettiğinizde, gönderdiğinizde, içerik depoladığınızda ve içerik aldığınızda ,

kimlazim’a (ve birlikte çalıştığımız kişi,kurum ve kuruluşlara) söz konusu içeriği kullanma, barındırma, depolama,

yeniden üretme, değiştirme, türev çalışmalar oluşturma , iletişimde kullanma, yayınlama, kamuya açık

olarak sunma, kamuya açık olarak görüntüleme ve dağıtmaya yönelik dünya genelinde bir lisans vermiş olursunuz.

Bu lisansta sağladığınız haklar Hizmetlerimizi yürütmek, tanıtmak ve iyileştirmek, ayrıca yeni hizmetler

geliştirmek gibi kısıtlı amaçlar içindir. Bu lisans, Hizmetlerimizi kullanmayı bıraksanız dahi devam eder (örneğin

Vasıta İlanları'na eklediğiniz bir ilan girişi gibi). Bazı Hizmetler, ilgili Hizmete sağlanan içeriğe erişmeniz veya bu

tür içeriği kaldırmanız için yöntemler sunabilir. Ayrıca, bazı Hizmetlerimizde, ilgili Hizmetlere gönderilen içeriği

kullanma kapsamımızı daraltacak şartlar veya ayarlar da bulunur. Hizmetlerimize gönderdiğiniz her tür içerik için

bize bu lisansı vermek üzere gerekli haklara sahip olduğunuzdan emin olun.

 

"Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Site” dahilinde yaptığı

her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai

yükümlülüklerle ilgili “kimlazim.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt

etmektedir.

 

“Site”, "Üye"ler tarafından "kimlazim Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.

"kimlazim", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği,

güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla

“kimlazim”ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “kimlazim”ın

hiçbir yükümlülüğünün olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

"Kullanıcı" “Site” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri,simgeleri, video klipleri,

dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini,

bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak

haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 "Kullanıcı"lar “Site” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde

bulunmayacağını, "kimlazim"ın ve 3. kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz

veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına

uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı,

suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve

mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

"kimlazim.com", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif

edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve

istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "kimlazim" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “site”in hangi

bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye

yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. kimlazim.com’un proseslerini iyileştirme amaçlı

araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, kimlazim’ın işbirliği içinde

olduğu firmalara kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından kullanıcı bilgilerinin işlenmesine

ve kullanılmasına kullanıcı hizmetleri kullanarak onay vermektedir.

 

 

      Garantilerimiz ve Kabul Etmediklerimiz                                                                  

 

Hizmetlerimizi ticari olarak makul düzeyde beceri ve özenle sunarız ve hizmetlerimizden zevk almanızı dileriz. 

kimlazim,işbu şartlarda ve ek şartlarda açıkça belirtilenler haricinde, hizmetlerle ilgili hiçbir belirli vaatte

bulunmamaktadır. Hizmetleri «olduğu gibi» sunmaktayız.

Bazı yargı alanları, zımni ticari elverişlilik garantisi, belirli bir amaca uygunluk ve hakların ihlal edilmemesi gibi

garantileröngörebilmektedir. Yasaların izin verdiği ölçüde tüm bu garantileri kapsam dışında tutmaktayız.

İşbu şartları veya bir Hizmet için geçerli olan herhangi bir ek şartı (örneğin yasalarda veya Hizmetlerimizde

gerçekleşen değişiklikleri yansıtmak için) değiştirebiliriz. Şartlara düzenli aralıklarla bakmanız gerekir. Bu

şartlarda yapılandeğişikliklerle ilgili uyarıyı bu sayfada yayınlarız. Değiştirilen ek şartlarla ilgili uyarıyı geçerli

olduğu Hizmette yayınlarız.Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmaz ve yayınlandıkları tarihten sonraki

en az 14 gün içinde yürürlüğe girer. Ancak bir Hizmete yeni eklenen işlevlere yönelik değişiklikler veya yasal

sebeplerle yapılan değişiklikler derhal yürürlüğe girer. Bir Hizmetle ilgili değiştirilen şartları kabul etmezseniz,

ilgili Hizmeti kullanmayı durdurmalısınız. Bu şartlar ile ek şartlar arasında bir uyumsuzluk varsa, söz konusu

uyumsuzluk çerçevesinde ek şartların hükmü geçerlidir.

 

     İlan Verme Kuralları                                                                                         

 

 • İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece İlan Konusu hakkındaki bilgiler yer almalıdır.  Belirtilen

bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link eklenmemesi gerekmektedir.

 • Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır.
 • İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat, model v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 • Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır.
 • Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kimlazim.com’da bir gayrimenkule ait sadece bir ilan verilebilir.

 • Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır.
 • Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemeli, kredi veya kooperatif borcu olan dairelerde fiyat olarak

kooperatif kalan borcu veya bankaya ödenecek tutarın toplanarak fiyatın girilmesi gerekmektedir.

 • İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Gerekli bilgiler

“Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. 

 • İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” , '' değerlendirilir'' vb. ibarelere yer verilemez.
 • İlan tarihi 1 yıl ve eski olan ilanlar yayından kaldırılabilir.
Yukarıda belirtilen "İlan Verme Kuralları" hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde
bulunan üye/kullanıcı, yukarıda belirtmiş olduğumuz kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

      Üyelik Şartları                                                                                               

 

A) KURUMSAL ÜYELİK

 • Bir ilan haftada en fazla bir kez verilebilir. Bir haftada 2. kez aynı ilanı yayınlayarak normal şartları

ve düzeni zorlamaya çalışanların Kurumsal Üyelikleri iptal edilir.

 • Farklı olmak koşuluyla sınırsız ilan girilebilir. 
 • İlan ilanı ürününü haber vermek ve tanıtmak için girilmelidir, ilanları Firma tanıtımına dönüştürmek gibi yanlış

amaca yönelenlere sınırlama getirilir.

 • Yasaklı Ürünlere ait ilan verilemez.
 • Kurumsal Üyelik Süresi minimum 1 yıldır.
 • Kurumsal Üye olma sürecinde Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, Adres, Telefon No gibi ve bunlarla

sınırlı olmaksızın diğerfirma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir. Ancak, bu kontrolümüz tedbirsiz

davranılmasını sağlamaz, müşteri alışverişinde yasal kuralları ve hertürlü riskli durumu dikkate almalıdır.

 • Her “Kurumsal Üye”, “Abonelik Süresi” esas alınarak bir rozet sahibi olacak ve bu rozet “Kurumsal Üye”nin ilanlarında

ve Firma web sayfasında görüntülenecektir. “Kurumsal Üyelik Rozeti yalnız abonelik süresi ile ilgili bir bilgilendirme

niteliğinde olup, “Kurumsal Üye” veya “Kurumsal Üye” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin herhangi bir

şekilde kimlazim.com tarafından desteklendiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Kimlazim.com site kullanıcılarına bu

kapsamda kesinlikle hiçbir beyanda bulunmaz.

 

B) BİREYSEL ÜYELİK

 

 Üyelik Sözleşmesi
 
1. Taraflar
 
İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Veliefendi Mah. 75/2 Sok. No:82 Zeytinburnu- İSTANBUL” adresinde mukim  İşletmeci Firma Erzen Su Arıtma Sistemleri ve elektrikli ev aletleri san. tic ltd.şti (bundan böyle kısaca "KİMLAZİM" olarak anılacaktır) ile www.kimlazim.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve kimlazim.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
 
2. Tanımlar
 
“Portal”: www.kimlazim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “KİMLAZİM”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.
“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “KİMLAZİM” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “KİMLAZİM” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “KİMLAZİM” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.
 
"Üyelik Sözleşmesi": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.
 
"KİMLAZİM Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "KİMLAZİM'' a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.
 
“KİMLAZİM Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “KİMLAZİM ” tarafından sunulan uygulamalardır. "KİMLAZİM", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
"KİMLAZİM Arayüzü" : KİMLAZİM ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "KİMLAZİM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “KİMLAZİM”a ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
 
“KİMLAZİM Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “KİMLAZİM”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.
 
“Üye sayfası: "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye ait sayfa.
 
3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı
 
İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “KİMLAZİM” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “KİMLAZİM” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 
4. Üyelik Şartları
 
4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak ve “KİMLAZİM” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
4.2 “KİMLAZİM” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "KİMLAZİM" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.
 
5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 
5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri
 
5.1.1 “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
 
5.1.2 "Üye”, “KİMLAZİM”ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “KİMLAZİM”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “KİMLAZİM''a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “KİMLAZİM” ilgili tarafa verebilir.
 
 
5.1.3. "Üye"lerin, “KİMLAZİM Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "e-posta" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “KİMLAZİM”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.
 
5.1.4. "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "KİMLAZİM", "Üye" tarafından "KİMLAZİM"a iletilen veya "Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
 
5.1.5. "Üye", "KİMLAZİM"ın yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 
5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "KİMLAZİM'' ın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "KİMLAZİM" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
5.1.7. “KİMLAZİM”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “KİMLAZİM Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “KİMLAZİM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “KİMLAZİM'' tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "KİMLAZİM ' ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “KİMLAZİM”ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “KİMLAZİM”ı ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
 
5.2. "KİMLAZİM'' ın Hak ve Yükümlülükleri
 
5.2.1. "KİMLAZİM", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "KİMLAZİM Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “KİMLAZİM” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
 
5.2.2. "KİMLAZİM", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "KİMLAZİM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "KİMLAZİM "in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "KİMLAZİM" yapabilir. "KİMLAZİM'' tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
 
5.2.3. "Portal" üzerinden, "KİMLAZİM"in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "KİMLAZİM" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "KİMLAZİM"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
5.2.4. "KİMLAZİM", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "KİMLAZİM" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.
 
5.2.5. "KİMLAZİM'' ın, çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 
5.2.6. "KİMLAZİM", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.