Parke

 

 

Parke

 

 

 Parke, yer döşemelerinde kullanılan bir kaplama türüdür.

Doğal bir malzeme olması nedeni ile parke zemin kaplamaları günümüz yapım işlerinde yoğun olarak

kullanılmaktadır.

Günümüzde, orman ürünlerinin kullanımında çevreci yaklaşımlar

ve

ekonomik nedenlerle geleneksel masif ahşap parke yerine

daha çok laminat parke ve lamine parkeler olarak adlandırılan parke türleri kullanılır.
 

Masif  Parke   Geleneksel  parke

, uygun kalitedeki iyi kurutulmuş ahşabın 15-20 mm gibi kalınlıklarda

ince tabakalar ve şeritler halinde kesilmesi ile yapılır.

Geleneksel parkelerin yapımında,

dayanıklılık açısından meşe,

gürgen, dişbudak, gül ağacı gibi sert ağaçlar kullanılır.

Geleneksel parke masif parke olarak adlandırılır

.Uygulamada, 20x60x300 mm gibi boyutlardaki

masif parke parçaları tutkal ile zemine yapıştırılır,

tutkal ve zımpara talaşı karışımı ile ek yerleri ve boşluklar doldurulur,

kalından inceye numaralardaki zımparalar ile yüzeyi tesviye edilir

ve

cilalanarak kullanıma hazır hale getirilir.

Masif parke, uygulamada nitelikli işgücü gerektirir

ve

diğer parke türlerine göre pahalıdır.

Laminat Parke Laminat,

matbaada istenilen renk ve desende basılmış kağıda  reçine emdirilmesi sureti ile elde edilen

kaplama levhalarıdır.

Reçine emdirme işlemi kağıt emprenyeleme olarak da adlandırılır.

Emprenyeleme melamin formaldehit ve üre formaldehit gibi reçine malzemeleri emdirilen

kağıtların fırınlanarak kurutulması işlemidir.

Laminat parke, laminat kaplamaların nitelikli ahşaba oranla daha ucuz olan

MDF, HDF

ya da yongalevha levhalar üzerine yapıştırılması suretiyle üretilir.

Yapıştırma işlemi ısı ve basınç altında yapıştırıcı kullanarak yapılır.

Büyük tabakalar halinde üretilen levhalar istenilen boyutlarda kesilir,

ekleme detayına göre ek yerleri açılır ve paketlenerek kullanıma sunulur.

Laminat parke yüzeyleri düzleme veya cilalama gibi herhangi bir işlem gerektirmez.

Laminat parkeler ucuz fiyatları ve uygulamalarının kolay ve hızlı olması nedeni ile

günümüzde en yaygın kullanılan parke türüdür.

Lamine ParkeLamine parke; doğrudan zemin kaplaması olarak kullanılması uygun olmayan

görece ucuz ahşap malzemelerin birkaç tabakasının

birbirine yapıştırılması ve bunların üzerine nitelikli ağaçtan ince bir kaplama yapılması sureti ile üretilir.

Lamine parkeler genellikle üç katmandan oluşur.

5-10 mm kalınlıktaki

iki ucuz ağaç tabakası ve 2-5 mm kalınlıktaki parke yapmaya uygun nitelikteki ahşaptan tabaka

damarları birbirine dik gelecek şekilde sıcak preste tutkal ile yapıştırılır.

Cilalı olarak kullanıma sunulan lamine parkeler montaj işlemi sonrasında herhangi

bir düzeltme veya cilalama işlemi gerektirmezler.