Zemin Uygulamaları

 

 

 

Zemin Uygulamaları

 

 

Bu dosyada verilen bilgiler, döşeme esnasında uygun koşulların sağlanması için önerileri içermektedir. Ayrıntılı döşeme detayları için mutlaka uygulayıcı firmayla görüşülmelidir. 
     

Uygulanacak zeminin değerlendirilmesi 
      Kauçuk zemin kaplamasının sağlıklı kullanılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmesi için uygulanacağı zeminin dümdüz, pürüzsüz ve tamamıyla rutubetten arınmış olması gerekir. Aksi halde, uygulayıcı firmanın acil olarak önlem alması tavsiye edilir. Döşemenin yapılacağı zeminde aşağıdaki noktalara özellikle dikkat ediniz: 

 • Bozuk zemin yüzeyi

 • Döşenecek zeminde mevcut çatlaklar

 • Zemin rutubeti (min. %78RH)

 • Zeminin yüzey sertliği

 • Fazla delikli ya da kaba dokulu zemin

 • Yağ, cila, boya vb. malzemelerle kirlenmiş yüzeyler

 • Birleşme noktalarında kot farkları oluşturabilecek düzensizlikler 

  Uygulamada kullanılacak yapıştırıcı 
        Zemin koşullarına göre kullanılacak olan yapıştırcıların niteliği de değişmektedir. Uygulamaya başlamadan önce zeminin iyice tetkik edilip kullanılacak yapıştırıcıya karar verilmesi tavsiye edilir. 
       

  Oda sıcaklığı 
        Kauçuk zemin kaplamaları, uygulanacakları mekana önceden getirilip bir süre ortama uyum sağlamaları için bekletilmelidir. Zemin ısısı min. 15°C olmalı, relatif mekan rutubeti %65’i geçmemelidir. 
       

  Yönlendirme okları 
        Döşeme sırasında karoların arkasındaki yönlendirme oklarına dikkat ediniz. Tüm oklar aynı yönü gösterecek şekilde döşeme yapılmalıdır. 
       

  Hazırlık aşaması 
        Yapıştırmaya geçmeden evvel, karolar mekana yerleştirilmeli ve fazlalıkların nereden kesileceğine karar verilmelidir. Fazlalıkların hazırlık aşamasında yapıştırıcı uygulanmadan kesilmesi önerilir. Daha sonra bir merkez tesbit edilip karolar numaralandırılarak toplanmalı ve yapıştırma aşamasına geçilmelidir. 
       

  Yapıştırma 
        Yapıştırıcıyı sürmek için TKB A 2, 1.5mm x 5mm ya da muadili bir tarak kullanınız. Kullanacağınız yapıştırıcının üzerindeki talimatnameye dikkat ediniz. Eskidikçe tarağı ve kesme bıçağının ucunu değiştirmeyi unutmayınız. 
       

  Önemli not 

 • Döşeme esnasında köşeleri germeyiniz, baskı uygulamayınız.

 • Yapıştırıcının karoların tüm arka yüzeyine bulaştığına emin olunuz.

 • Karoları yerleştirmeden evvel yapıştırıcının kurumamış olmasına dikkat ediniz. Aksi taktirde yapıştırıcı karoların arka yüzeyine eşit şekilde dağılmayacaktır.

 • Yapıştırılan karolar, yüzeye zarar vermeyecek mantar bir spatulayla iyice zemine yapıştırılmalı, karoyla zemin arasında herhangi bir hava kabarcığının kalmamasına dikkat edilmelidir.

 • Tüm odanın yapıştırma işlemi tamamlandıktan özel ruloyla zeminin üzerinden geçilmelidir.

 • İşin yarım bırakılması durumunda yapıştırıcıyı son karonun yarısına kadar sürüp bırakın. İşe devam edeceğiniz zaman yarım kalan karonun altından yapıştırıcıyı sürmeye devam edin. 

  Güneş ışığı ve aşırı sıcak mekanlar
        Kesme ve yapıştırma esnasında malzemeyi doğrudan yoğun güneş ışığına maruz bırakmayın. Mecbur olduğunuz durumlarda, yapıştırıcıyı temin ettiğiniz firma yetkililerinin tavsiyelerini alın. 
       

  Islak mekanlar 
        Islak hacimlerde yapılacak uygulamalar için özel yapıştırıcı kullanın.